Je wilt verhuizen, maar voorziet problemen omdat je hypotheek ‘onder water’ staat. Verkopen zou dan betekenen dat je een restschuld hebt. Wat zijn de mogelijkheden om je restschuld te financieren?

NHG

Als je een hypotheek hebt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) keert het Waarborgfonds Eigen Woningen de restschuld uit aan je geldverstrekker. Je hebt dan een schuld bij het waarborgfonds. Die wordt kwijtgescholden als je jouw woonlasten niet meer kunt betalen door ontslag, arbeidsongeschiktheid, scheiding of overlijden van je partner. Je moet bovendien meewerken met de verkoop, de woning netjes bewonen en je moet de restschuld niet zelf kunnen betalen.

Eigen middelen

Is je restschuld niet al te groot? Misschien kun je het bedrag dan vanuit je eigen middelen bijleggen.

Belastingvrije schenking

Als je tussen 18 en 40 jaar oud bent, mag je een schenking tot €100.000,- belastingvrij ontvangen van iemand anders om jouw restschuld te financieren. Dat hoeven niet je ouders te zijn, iedereen mag jou dat geld schenken.

In de nieuwe hypotheek

Nieuwe hypotheken mogen niet hoger zijn dan 101% van de waarde van de woning (2017), maar een restschuld mag daarbovenop meegefinancierd worden als de geldverstrekker dat goed vindt. Die restschuld kan ook onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vallen. Hoeveel je mag meefinancieren hangt af van de hoogte van de restschuld en de prijs van de nieuwe woning. Je moet bovendien al NHG hebben.

Lening

Je kunt je restschuld soms ook financieren met een aparte lening. De rente en kosten mag je maximaal 15 jaar van de belasting aftrekken. De lening moet wel tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn verstrekt.

Advies

Klop aan bij ons kantoor voor advies over de financiering van je restschuld.