Voordat je een huis zoekt, zul je willen weten hoeveel je kunt lenen. Je kunt dat uitrekenen met allerlei rekenmodules op het internet, maar daaraan kunt je geen rechten ontlenen. Voor een serieuze en realistische berekening kun je contact opnemen met ons kantoor.

Bij het bepalen van jouw hypotheekbedrag spelen verschillende factoren een rol:

Jouw inkomen

Met jouw salaris moet je je hypotheeklasten kunnen betalen, ook op de langere termijn. Jouw inkomen is dus bepalend als het gaat om de hoogte van het hypotheekbedrag. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) stelt ieder jaar de financieringslastpercentages vast: het percentage van het bruto inkomen dat geldt als maximum bruto hypotheeklast.
Is het aannemelijk dat jouw inkomen nog flink zal stijgen, dan mag een geldverstrekker daar rekening mee houden.

De waarde van jouw woning

De maximale hypotheek mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de waarde van de woning. Als je een bestaand huis koopt, mag in 2017 de maximale hypotheek 101 procent van de waarde van het huis bedragen. In 2018 bedraagt de maximale hyptheek 100 procent van de woningwaarde.

Maar bij de aanschaf van jouw woning heeft unog bijkomende kosten heeft zoals notariskosten, makelaarskosten, overdrachtsbelasting en kosten voor hypotheekadvies. Deze bijkomende kosten bedragen 5 à 6 procent van de koopsom. Je moet dus een deel van de financieringskosten zelf bepalen.

De hypotheekrente

Hoe lager de hypotheekrente, hoe lager jouw woonlasten. Je kunt met een lage hypotheekrente daarom vaak een hogere hypotheek krijgen. Als je een hypotheek hebt met Nationale Hypotheek Garantie profiteer je vaak van een gunstigere rente.

Jouw schulden

Een hypotheekverstrekker zal altijd nagaan of u schulden heeft. Daarvoor wordt het Bureau Kredietregistratie (BKR) geraadpleegd. Daar staan uw persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, de creditcard, aankopen op afbetaling, de mogelijkheid tot rood staan en langere betalingsachterstanden op de hypotheek geregistreerd.

Rood staan

Sinds 1 december 2016 krijgt iedereen die een maand lang meer dan 250 euro rood mag staan een registratie bij het BKR. Met een krediet kun je een minder hoge hypotheek krijgen dan je op basis van je inkomen zou verwachten. Volgens Vereniging Eigen Huis leidt €500,-rood staan tot ongeveer €2.800,- minder hypotheek.

Telefoonabonnement

Sinds 1 mei 2017 worden ook nieuwe telefoonabonnementen van meer dan €250,- gemeld bij het BKR. Zo’n abonnement kan flinke gevolgen hebben voor uw hypotheekmogelijkheden. Bij een gemiddeld inkomen van €35.000,- per jaar kun je met een telefoonkrediet van €25,- per maand rond €7.000,- minder hypotheek lenen.